TARİX

Bateel brendinin tarixi mərkəzi Ərəbistanda yerləşən Al-Qat şəhərində başlayır. Təbiət bu bölgəyə təmiz su, zəngin torpaq və xurma becərilməsi üçün ideal iqlim bəxş etmişdir. Məhr burada xurmanın elit növünün ideyasi irəli sürülmüş, və Bateel brendi üçün birinci premium klass xurmalari yetişdirilmişdir. İstehsalın inkişafı tədricən Bateel brendinin istehsal resursları, lüks butiklər və kafe şəbəkələrini əvvəlcə xurmanın və elit şokoladın birləşməsi vasitəsi ilə, sonra isə xurmanın müxtəlif nəfis dadlarının başqa delikateslərlə kombinasiyası yolu ilə təkmilləşdirərək zaman ərzində baş tutmuşdur.

Facebook   Twitter     © 2014 Bateel International LLC. All rights reserved.